ردیف نام داروخانه شهر آدرس تلفن
1 دکتر کوهی گنبد خیابان طالقانی شرقی- خیابان دانش شمالی 33240271
2 دکتر خرمی گنبد خیابان طالقانی شرقی- خیابان فردوسی شمالی 33296874
3 دکتر اونق گنبد خیابان طالقانی شرقی-نبش طالقانی20 33556895
4 دکتر حقیقت گنبد خیابان خیام شمالی- ساختمان پزشکان پارسه 33237440
5 صلبی گرگان میدان شهرداری 32222786
6 دکتر دینکو گرگان خیابان ولیعصر-عدالت11-ساختمان تخصصی مهستان-طبقه اول 32321762
7 دکتر دائمی گرگان خیابان ولیعصر، بعد از عدالت11 32321841
8 دکتر کاووسی نیا گرگان خیابان ولیعصر-عدالت21-روبروی اداره ثبت- پاساژ یادمان 32327926
9 دکتر قاری پور گرگان بلوار ناهارخوران-بالاتر از سوپر سحر 32555170
10 دکتر عقیلی گرگان خیابان ولیعصر- عدالت16- پاساژ مرجان 32362338
11 دکتر گلشنی گرگان خیابان ولیعصر- عدالت22- نبش خرداد1- ساختمان پزشکان سرو 32329740
12 دکتر حاجی مرادلو گرگان خیابان5 آذر- روبروی بیمه دانا 32365115
13 دکتر کاویانی گرگان خیابان 5 آذر-نبش آذر16 32327900
14 دکتر حسام گرگان بلوار جانبازان- بین جانباز20 و 22 32240886
15 دکتر کامکار گرگان گرگانپارس- نبش مرداد مرکزی 32325772
16 دکتر زاهدی گرگان خیابان امام- بین آفتاب20 و22 32222575
17 دکتر کاویانی گرگان گلشهر
18 جالینوس گرگان میدان شهرداری-خیابان امام-نرسیده به چهارراه میدان عباسعلی 32222575